VILKÅR

Vilkår
Herunder står viktige betingelser og vilkår for kjøp av reise gjennom Spatur.no

Depositum
Ved bekreftet bestilling av reise vil det utstedes en depositumsfaktura pålydende kr. 1500,- per person. Depositummet er ikke refunderbart. Ved enkelte reiser kan depositum utgjøre en høyere pris og vil informeres om før bestilling. Depositummet kommer til fradrag fra reisens totale pris ved full betaling av reisen. Reisen skal betales i sin helhet senest 14 dager før avreise.

Depositum går mot å betale flybilletter. I de fleste tilfeller benytter Spatur.no såkalte lavprisbilletter fra flyselskapene. Disse flybillettene kommer med diverse restriksjoner som f.eks at de ikke er kansellerbare og i noen tilfeller ei heller mulig å endre (noen flyselskaper som f.eks Norwegian tillater endringer i både navn, reisedato og destinasjon, men mot gebyrer).

Ved en eventuell avbestilling av reise vil ikke depositum refunderes og skulle flybillettens kostnad utgjøre en høyere sum enn depositum, vil kunden være nødt til å betale den resterende mellomlegg mellom depositum og kostnad, samt et administrasjonsgebyr pålydende kr 300,- per person.
Se forøvrig avbestillingsregler under.

Påmelding og betaling
Ved påmelding og aksept av tilbud kjøper Spatur.no lavprisbilletter fra det aktuelle flyselskapet(ene) og betaler for disse ved bestilling. Dette medfører at når man aksepterer et tilbud og gjør en bestilling er man økonomisk ansvarlig for disse billettene, som ikke kan kanselleres og refunderes. Dette er flyselskapenes regler som Sptaur.no må videreføres til den reisende. Se forøvrig avbestillingsreglene. Det utstedes en depositumsfaktura ved bestilling med forfall 7 dager etter bestilling.

Ved bestilling/påmelding må bestiller oppgi navn på alle reisende. Det er veldig viktig at navn som oppgis samsvarer med navn i passet til de reisende. Navn på flybillett og navn i pass må samsvare og pass er eneste gyldig legitimasjon for reise. Ved feil eller mangelfulle navn kan man risikere problemer på flyplassene. Korrigering av navn vil medføre gebyr hos flyselskapene, i noen tilfeller kan en også risikere å måtte bestille nye billetter og ikke få gamle refundert. Det er de reisendes ansvar å alltid påse at oppgitt navn er korrekt i henhold til pass.

Spatur.no operer ikke med fakturagebyr!

Reisens pris
Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de sær-ønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen. Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå av prislisten.
Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.

Spatur.no operer ikke med fakturagebyr!

Avbestilling
Det vil være forskjellige avbestillingsregler for gruppereiser (mer enn 10 personer) og individulle reisende (fra 1-9 personer som reiser sammen).

For individulle reisende (1-9 personer) er følgende regler:
Ved avbestilling mer enn 35 dager før avreise betales et administrasjonsgebyr på kr 300,- per person, tillegg til prisen for evt. bestillte flybiller med restriksjoner som gjør at de ikke er refunderbare (typisk lavprisbilletter som Spatur.no vanligvis benytter for å sikre best mulig pris). Ved avbestilling f.o.m. 14 dager før avreise eller den reisende ikke møter til avgang, eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, kan arrangøren kreve hele reisens pris.

Det er mulig å tegne avbestillingsforsikring for individuelle reisende som gir rett til refusjon av reisens kostnad dersom det før reise inntrer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv eller nærmeste familie. Avbestillingsforsikring utgjør 6% av reisens kostnad og må bestilles samtid med reisen og kommer i tillegg til reisens kostnad. Vi selger avbestillingsforsikring gjennom Europeiske reiseforsikring og har egne forsikringsregler.

NB! En avbestillingsforsikring sikrer kun ved sykdom og ulykker og må dokumenteres ovenfor forsikringselskapet i henhold til deres krav (typisk erklæring fra lege etc). En avbestillingsforsikring betyr IKKE at en kan "la være å reise" fordi en har forsikring mot avbestilling! Les forsikringsbestemmelsene til Europeiske for mer informasjon!

For grupper (10+ personer)
Som generell regel kan grupper avbestille i sin helhet inntil 45 dager før avreisedato uten tap av annet enn innbetalt depositum. Men flygninger med SAS, Norwegian og andre spesialtilbud med spesielle kanselleringsbestemmelser fra flyselskap/underleverandør vil avbestillingsreglene og betalingskrav variere. Dette vil i så måte opplyses i tilbud til kunden.

Avbestiller gruppen mellom 15 - 44 dager før avreise vil 50% av reisens beløp faktureres.

Avbestiller gruppen 14 dager før avreise til 100% av reisens beløp faktureres.

Forsikringer
Det anbefales at alle våre reisende har reiseforsikring. En avbestillingsforsikring kan også være kjekt å ha visst plutselig sykdom skulle inntreffe deg eller dine nærmeste.

Spatur.no forhandler reiseforsikring gjennom Europeiske reiseforsikring.

Force Majeure
Force Majeure betyr situasjoner og hendelser som er av uvanlig og uforutsett art som er utenfor kontroll av Spatur.no og situasjoner som ikke kunne blitt avverget av Spatur.no. Dette inkluderer, men ikke begrenset til; Krig, krigsfare, opprør, streik, politiske uroligheter, kjernekraftulykker, terrorist aktivitet, værforhold, brann, oversvømmelser, tørke, kansellering av flighter, endring av flytyper/størrelse, tekniske problemer på fly og mer.

Spatur.no har rett til å innstille reisen ved utforutsette hendelser inntil 30 dager før avreise samt rett til å innstille reisen grunnet kansellering av fly eller force majeure.

Reisedokumenter
Alle reisende må påse at de har gyldig pass!! Forskjellige land har forskjellige bestemmelser, men de fleste land opererer med regel om at pass må være gyldig 3-6 månder etter reisen er avsluttet (går f.eks. passet ditt ut 2 måneder før avreise må du ordne nytt pass før du reiser).

Flybilletter er i dag oftest elektroniske (e-billetter), noe som betyr at man ikke får de "tradisjonelle" flybillettene som mange kjenner fra før. Ofte vil en i dag motta et referansenummer eller en bestillingsbekreftelse og så vil pass kunne fungere som din "flybillett". Noen flyselskaper utsteder en slags billett som vi vil sende dere per epost (Norwegian m.fl.). Ellers vil flybillettenes referansenummer oppgis i bestillingsbekreftelsen som dere vil motta kort tid etter at reisen er bestillt. I tillegg kan alle sjekke sine flybilletter på www.checkmytrip.com ved å benytte referansenummer og etternavn og så evt printe ut et reisedokument om ønskelig (men ikke nødvendig).

Visum
Ingen av våre destinasjoner per 01.01.2011 har krav om visum for norske statsborgere. Ved nye destinasjoner som tilkommer etter disse vilkår er skrevet som har spesielle visumbestemmelser, vil bli opplyst om i tilbudet.

MERK at personer som bor i Norge, men som ikke er norske statsborgere, men som f.eks har oppholds- og/eller arbeidstillatelse i Norge ikke automatisk kvalifiserer til visumfri reise til våre destinasjoner. Som hovedregel sier vi at visst du har et pass som ikke er Norsk/Svensk/Dansk, sjekk med landets ambassade i Norge før en bestiller reisen! Visum er ditt personlige ansvar!

Endring av antall på gruppereiser
De forskjellige flyselskapene opererer med forskjellige regler for grupper. Vanligvis tillates en endring/reduksjon av gruppens størrelse på opptil 10% uten av man taper depositum.
SAS har i løpet av høsten 2010 endret sine betingelser for reduksjon av gruppen størrelse og det gis forskjellige intervaller/datoer hvor man kan endre fritt eller redusere mot at man hefter for en viss %-andel av flyprisen.
Flyselskapenes policy på endring av antall på gruppereiser opplyses i tilbud.

Det oppfordres til å være så nøyaktig som mulig om antall reisende ved bestilling av reise for å forhindre gebyrer fra flyselskapene.

Ved økning av antall reisende kan man risikere at ekstra flybilletter vil ha en høyere pris enn de første. Pris for billetter for flere reisende vil avhenge av antall ledige seter og setekategori hos flyselskapet på bestillingstidspunktet.

Helseopplysninger og spesielle vilkår ved spabehandlinger
Vi har valgt behandlingstilbudene, spahotellene, spasentrene etc ut i fra nøye vurderinger og gjennom inspeksjon og referanser. Men Spatur.no har intet juridisk ansvar verken for resultater av behandlingen(e) eller eventuelle bivirkninger. Pakkereiseloven av 25. august 1995 omfatter ikke medisinsk eller terapeutisk behandling.

Kunden skal før avtalen inngås informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet.

NB! Det gjelder spesielle regler for gravide på både fly og også i forhold til hva spabehandlinger en kan gjennomføre. Opplys om graviditet ved bestilling. Noen flyselskap vil kreve legeattest før en får lov å bli med flyet.

Tilbud, bestillingsbekreftelser, faktura
Spatur.no baserer all kommunikasjon med kunden elektronisk og på telefon. Spatur.no sender ikke ut tilbud, reisedokumenter, bestillingsbekreftelser per vanlig post. Dette både for å spare kostnader, så vel som å spare miljøet for unødig papirbruk. Vi oppfordrer alle våre reisende til å være bevisst på å kun printe det aller mest nødvendiste av papirer.
(Vi kan i enkelte tilfeller sende per post, men dette er unntaket fra regelen).

© 2018 Copyright Spatur.no, sukure Ideaformus